Professioneel

Wij adviseren de professionele teelt, beheerders van sportvelden, golfbanen en openbaar groen over allerlei plagen en de bestrijding daarvan op een biologische, effectieve manier. Daarbij staat resultaat tegen bedrijfsecononomisch aanvaardbare kosten voorop.

Wij adviseren over de technische aspecten van de toepassing van natuurlijke vijanden. We beoordelen de spuitapparatuur en beregeningsinstallaties voor de toepassing van nematoden zodat het resultaat van de verspuiting van nematoden optimaal is.

Wij leveren natuurlijke vijanden en biologische bestrijdingsmiddelen die wij betrekken van de topproducenten in Europa. Wij stellen zeer hoge kwaliteitseisen. Wij werken uitsluitend met pas geoogste natuurlijke vijanden. Voordat wij natuurlijke vijanden leveren controleren wij de kwaliteit en versheid. 

Voor meer informatie, zie onder staande links.

Schijf van 7

© 2018 Biocontrole. Niets van deze publicatie mag in gehele of gedeeltelijke uitvoering worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Biocontrole.