Fruit en kleinfruit

De fruitteelt heeft door een smaller chemisch middelenpakket steeds meer moeite om plaaginsecten te onderdrukken. Plagen die vroeger met breedwerkende middelen werden bestreden zorgen nu voor problemen. De MRL’s van middelen maken de inzet van het chemische middelenpakket tot een lastige puzzel. Ook treden, door klimaatverandering en ook door import, nieuwe plagen op. Perenprachtkever, verschillende soorten wantsen, en het meest recent, de suzuki-fruitvlieg, zijn voorbeelden van plagen die de laatste jaren voor hoofdbrekens hebben gezorgd.
 
Biocontrole biedt voor verschillende bodemplagen reeds jaren goede oplossingen aan. Niet altijd is een oplossing direct voorhanden. Naar nieuwe plagen zoals wantsen en Drosophila suzuki heeft Biocontrole onderzoek gedaan. In eerste instantie is het onderzoek bedoeld om de levenswijze van de insecten in beeld te krijgen. Vervolgens zoeken we naar een passende en praktisch werkbare bestrijdingsmethode.

Voor meer informatie over bedrijfsbezoek, determinatie, maatwerk, prijzen of bestellingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens).

Veel voorkomende plagen in (klein)fruit

Engerlingen    
Engerlingen
  Engerlingen zijn larven van bladsprietkevers. Dit zijn komma-vormige larven met pootjes en kaken. Engerlingen van meikever, rozekever, roestbruine bladsprietkever en Anomala dubia  zijn de meeste voorkomende engerlingen in fruitbomen en -struiken. Engerlingen vreten aan de wortels waardoor verwelking, groeiremming of zelfs gewassterfte het gevolg is.
Klik hier voor meer informatie over engerlingen.
Klik hier voor de oplossing voor engerlingen.
     
Snuitkevers     
Taxuskever   Snuitkevers, waaronder taxuskevers, komen voor in allerlei fruitbomen en struiken. Schade is te herkennen aan vraat in het blad en langs de bladrand. De larven van de snuitkevers, in het bijzonder van taxuskever (Otiorhynchus sulcatus) en kleine taxuskever (Otiorhynchus ovatus)  vreten aan wortels van aardbeien en blauwe bessen, waardoor groeiremming, verwelking of zelfs gewassterfte het gevolg is. Kleine taxuskever-larven kunnen zich ook in de stam van blauwe bes boren.
Klik hier voor meer informatie over taxuskevers.
Klik hier voor de oplossing voor taxuskevers
     
Emelten    
Emelt   Emelten zijn de larven van langpootmuggen. Ze zijn grijs en pootloos. Emelten kunnen aardbeienplanten en jonge scheuten van bramen en frambozen flink beschadigen in het vroege voorjaar als de planten net uitlopen. Het jonge groen wordt aangevreten met groeiremming of wegval van planten of stengels tot gevolg. Emelten kunnen in grote dichtheden voorkomen en dan veel schade veroorzaken.
Klik hier voor meer informatie over emelten.
Klik hier  voor de oplossing voor emelten.
     
Aardrupsen    
Aardrups   Aardrupsen zijn de rupsen van nachtvlinders die behoren tot het geslacht Agrotis.
De rupsen zijn bruin tot lichtgrijs en 4 tot 6 cm lang, en rollen zich op bij aanraking. De vlinders zetten hun eitjes af op de waardplant. Aardrupsen vreten bij aardbeien gaten in het rhizoom van jonge inwortelende planten, ook aan bloemstengels en  vruchten.
Klik hier voor meer informatie over aardrupsen.
Klik hier voor de oplossing voor aardrupsen.
     
Veenmollen    
Veenmol   Veenmollen zijn grote krekels met graafpoten. Een veenmol kan 5 cm groot worden. Veenmollen kunnen aardbeien in de tuin beschadigen door de wortels weg te vreten.
Klik hier voor meer informatie over veenmollen.
Klik hier voor de oplossing voor veenmollen.

 

     
Miljoenpoten    
Miljoenpoot   Miljoenpoten zijn lange, gesegmenteerde bodem-parasieten. Volwassen miljoenpoten hebben een lengte van 8 tot 18 mm. Miljoenpoten bestaan uit segmenten, met 1 of 2 paar poten. Ze komen voor als veel organische stof is opgebracht. Miljoenpoten zijn schadelijk voor aardbeien en blauwe bessen.
Klik hier voor meer informatie over miljoenpoten.
Klik hier voor de oplossing voor miljoenpoten.
     
Naaktslakken    
Naaktslak   Naaktslakken kunnen een ware plaag worden voor zacht fruit. Slakken kunnen ondergronds aan wortels vreten en bovengronds aan bladeren en vruchten van zachtfruitgewassen. Naast slijmsporen ontstaat beschadiging van de vruchten, waardoor schimmels zullen optreden.  Slakken kunnen ook allerlei ziektes meebrengen.
Klik hier voor meer informatie over naaktslakken.
Klik hier voor de oplossing voor naaktslakken.
     
Bladluizen    
Bladluizen   Bladluizen kunnen vanaf het voorjaar veel schade aanrichten aan allerlei fruitgewassen. Bladluizen voeden zich met plantensappen. Ze scheiden een kleverige stof af, honingdauw genoemd. Op honingdauw groeit de zwarte roetdauwschimmel. Zowel honingdauw als roetdauw kunnen gewas en vruchten ernstig vervuilen.
Klik hier voor meer informatie over bladluizen.
Klik hier voor de oplossing voor bladluizen.
     
Suzuki fruitvlieg    
Drosophila suzukii fruitvlieg   Vanaf 2012 komt Drosophila suzukii  in Nederland voor. Deze fruitvlieg kan enorm veel schade aanrichten aan zachtfruit en de druiventeelt. Waar andere fruitvliegen alleen in rottend materiaal eieren leggen is Suzuki-fruitvlieg door de gekartelde legboor in staat om gaaf fruit aan te tasten. Vooral aan vruchten die lang aan de planten hangen om te rijpen, zoals blauwe bes en druiven kan de schade enorm zijn.
Klik hier voor meer informatie over Suzuki-fruitvlieg.
Klik hier voor de oplossing voor Suzuki-fruitvlieg.
     
 Bladvlo    
Bladvlo   In fruit komen appelbladvlo en perenbladvlo voor.
De nymfen daarvan  maken gewas en vruchten kleverig en vies vanwege de afgescheiden honingdauw en de zwarte roetdauw die daarop groeit.  De volwassen insecten lijken op gevleugelde bladluizen. Appelbladvlo overwintert als ei,  perenbladvlo als volwassen insect.
Bladvlooien hebben meerdere generaties per jaar.
Klik hier voor de oplossing voor bladvlooien.
     
Rupsen    
Rups   Rupsen zijn larven van allerlei soort vlinders. Er zijn verschillende soorten  rupsen. In fruit kunnen bladeters zoals rupsen van wintervlinder schade  veroorzaken. Snoeiwonden worden soms aangetast door stamboorders zoals de wilgehoutrups. Het bestrijden van rupsen is ook  vaak een gewetensvraag: vlinders zijn vaak uitstekende bestuivers en  veel soorten zijn mooi om te zien.
Klik hier voor de oplossing voor rupsen.
     
Wantsen    
Wants   Wantsen zijn zeer verschillend van uiterlijk: grootte, kleuren, geur e.d. verschillen sterk van elkaar. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een soort driehoekig vlakje op hun rug hebben, achter de kop bij de aanhechting van de vleugels. Grauwe veldwants en roodpootschildwants zijn schadelijk voor fruit.
Klik hier voor de oplossing voor wantsen.
     
 
Oplossing

Bestrijden van engerlingen
Engerlingen zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de engerlingen. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de engerling doodt. Uit de dode engerlingen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe engerlingen.
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is mede afhankelijk van een juiste determinatie van het plaagdier. De engerlingen van de verschillende kevers (rozekever, meikever, sallandkever, junikever e.a.) hebben allen een eigen levenswijze en vragen daardoor een soortspecifieke bestrijding. 
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.
 
Bestrijden van snuitkevers, waaronder taxuskevers
Snuitkeverlarven zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de larven. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de larve doodt. Uit de dode larven ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe snuitkeverlarven.
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is mede afhankelijk van de inzet van het juiste aaltje bij de juiste bodemtemperatuur.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.
 
Bestrijden van emelten
Emelten zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de larven. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de emelt doodt. Uit de dode larven ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe emelten.
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is mede afhankelijk van de inzet van het juiste aaltje bij de juiste bodemtemperatuur.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.
 
Bestrijden van aardrupsen
Aardrupsen zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de rupsen. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de aardrups doodt. Uit de dode rupsen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe aardrupsen.
De aardrupsen zijn zeer goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden Steinernema carpocapsae.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.
 
Bestrijden van veenmollen
Veenmollen zijn in een jonge stadium te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond moeten worden aangebracht. Ze installeren zich in de gangen van de veenmollen en infecteren deze als de veenmollen door de gang kruipen. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de veenmol doodt. Uit de dode insecten ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe veenmollen.
Jonge veenmollen zijn te bestrijden met insect-parasitaire nematoden Steinernema carpocapsae.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van naaktslakken
Naaktslakken zijn goed te bestrijden met specifiek werkende nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die op en juist in de grond moeten worden aangebracht. Ze dringen de slakken binnen en laten een bacterie los die de slak doodt. Uit de dode slakken komt een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe naaktslakken.
De nematoden tegen naaktslakken zijn niet effectief tegen huisjesslakken en bodeminsecten.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van miljoenpoten
Miljoenpoten zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de miljoenpoten. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de miljoenpoot doodt. Uit de dode miljoenpoten ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe miljoenpoten.
Tegen miljoenpoten worden, afhankelijk van de aanwezige stadia en soorten, en afhankelijk van de bodemtemperatuur, verschillende soorten nematoden of mixen van nematoden effectief ingezet.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van bladluizen
Bladluizen kunnen heel goed worden bestreden met natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes. Zowel de volwassen kevertjes als de larven daarvan zijn uitstekende bestrijders van bladluizen. Ook gaasvlieglarven kunnen grote hoeveelheden bladluizen opeten. Gaasvliegen hebben een breed menu en eten ook spint, larven van schadelijke galmuggen en rupsen. Biocontrole levert de larven van lieveheersbeestjes in bakjes of in katoenen zakjes die in de planten kunnen worden opgehangen. Gaasvlieglarven leveren we in kokers of in kweekzakjes.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van Suzuki-fruitvlieg
De bestrijdingsstrategie voor Suzuki-fruitvlieg is gebaseerd op 2 pijlers. Eerst wordt de aanwezigheid van de vlieg gemonitord en worden vliegjes weg gevangen. Deze waarnemingen kunnen worden gebruikt voor de selectieve inzet van chemie en ook voor het inzetten van nematoden. Met de nematoden, microscopisch kleine wormpjes, worden de grond onder de planten en afgevallen fruit bespoten. Bij een zware aantasting kunnen ook planten met fruit worden behandeld. De nematoden moeten in de avond, in de vorm van een speciale formulering met gel, worden toegepast.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van bladvlooien
Tegen bladvlooien in fruit kunnen in de maand mei Roofwantsen Anthocoris nemoralis worden ingezet. Deze roofwantsen zijn slechts in het voorjaar beschikbaar en kunnen alleen in die periode worden ingezet. De roofwantsen kunnen zich bij gunstige omstandigheden langdurig in de fruitbomen handhaven.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van rupsen
Tegen rupsen kunnen insect-parasitaire nematoden, in een bijzondere formulering worden gebruikt. De aaltjes dienen in deze toepassing te worden gemengd met een bijgeleverde gel, en dienen in de avond tegen het donker te worden toegepast.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van wantsen
Tegen wantsen in fruit kunnen insect-parasitaire nematoden, in een bijzondere formulering worden gebruikt. De nematoden moeten in deze toepassing worden gemengd met een bijgeleverde gel, en dienen in de avond tegen het donker te worden toegepast.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Wortelherstel door Natusys
Wortels die beschadigd zijn door bodeminsecten kunnen wel een oppepper gebruiken. Daarvoor heeft Biocontrole het product Natusys dat tegelijkertijd met het aanbrengen van nematoden kan worden toegepast. De ingrediënten van Natusys (huminezuren, zeewierextract en bacteriën) zorgen voor de vorming van nieuwe (haar)wortels zodat planten sneller herstellen.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.