Groenteteelt

Groenteteelt

Vruchtgroententeelt onder glas maakt al jaren gebruik van biologische bestrijders en van bestuivers.
Omdat de teelt los van de ondergrond plaats vindt betreft dat voornamelijk biologische vijanden tegen bovengrondse plagen.
In de biologische vruchtgroententeelt wordt in de kasgrond gekweekt. Daarmee komen bodemplagen zoals wortelduizendpoot, bijna vergeten door de teelt op substraat, als schadelijk naar voren. Voor een biologisch evenwicht wordt vaak organisch materiaal in de grond gebracht. Dat brengt specifieke problematiek met zich mee, zoals een toename van o.a. miljoenpoten en pissebedden.

In de groenteteelt in de vollegrond nemen door het smaller wordende middelenpakket de problemen met bodemplagen toe. Emelten, slawortelboorder, ritnaalden en naaktslakken zorgen voor schade.

Biocontrole biedt maatwerk als het gaat om de bestrijding van deze specifieke plagen, en om planten snel aan de wortel te brengen. In het geval van bodeminsecten worden de plagen en hun stadia goed geïnventariseerd en wordt per situatie bepaald wat de beste bestrijdingsmethode is. Vaak maken we mixen van nematoden tegen de bodemplagen die maatwerk zijn voor zowel plaaginsect als het stadium dat voorkomt.

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen voor meer informatie, maatwerk, prijzen of bestellingen.

Emelten    
Emelt   Emelten zijn de larven van langpootmuggen. Ze zijn grijs en pootloos. Emelten vreten net boven de grond aan gras en kruidachtige planten. Daardoor vallen stengels en planten weg. Vogels kunnen het gras en de planten beschadigen op zoek naar emelten.
Klik hier voor meer informatie over emelten.
Klik hier  voor de oplossing voor emelten.
     
Slawortelboorder    
Wortelboorder   De rupsen van slawortelboorder boren zich, als ze net uit de eieren zijn gekomen en nog klein zijn, in de wortels van onder andere sla. De schade uit zich als groeistagnatie of verwelking, en leidt ook wel tot het compleet wegvallen van planten.
Klik hier voor meer informatie over slawortelboorder.
Klik hier voor de oplossing voor slawortelboorder.
     
Naaktslakken    
Naaktslak   Naaktslakken kunnen een ware plaag zijn in de groenteteelt. Slakken kunnen ondergronds wortels weg vreten en eten bovengronds aan blad van allerlei gewassen. Slakken kunnen ook allerlei ziektes overbrengen. Daardoor kan opbrengstderving plaatsvinden.
Klik hier voor meer informatie over naaktslakken.
Klik hier voor de oplossing voor naaktslakken.
 

Oplossing

Bestrijden van emelten
Emelten zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de larven. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de emelt doodt. Uit de dode larven ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe emelten.
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is mede afhankelijk van de inzet van het juiste aaltje bij de juiste bodemtemperatuur.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.
 
Bestrijden van wortelboorders
Jonge rupsen van wortelboorders zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de larven. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de larve doodt. Uit de dode larven ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe wortelboorder-rupsen. Het is belangrijk de rupsen te bestrijden voordat ze zich in de stammen of wortelstokken hebben geboord, dan zijn ze immers slechter te bereiken voor de aaltjes.
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is mede afhankelijk van de inzet van het juiste aaltje bij de juiste bodemtemperatuur en van het juiste aaltje op een bepaald stadium van de rupsen. Vaak gebruiken we een gedeelde dosering om de rupsen, die over een langere periode uit de eieren komen, meerdere keren aan te pakken. Meestal wordt een mix van verschillende soorten aaltjes gebruikt. De samenstelling van de mix is maatwerk en hangt in sterke mate af van de aanwezige stadia van de rupsen en de heersende bodemtemperatuur. Op zware kleigrond werkt injecteren van de aaltjesoplossing het best.
De biologische bestrijding van wortelboorders is maatwerk, waarvoor we graag samen met onze klanten een goed plan opstellen!
 
Bestrijden van naaktslakken
Naaktslakken zijn goed te bestrijden met specifiek werkende nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die op en juist in de grond moeten worden aangebracht. Ze dringen de slakken binnen en laten een bacterie los die de slak doodt. Uit de dode slakken komt een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe naaktslakken.
De nematoden tegen naaktslakken zijn niet effectief tegen huisjesslakken en bodeminsecten.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.