Openbaar groen en Hoveniers

In tuinen en in parken en beplanting in de openbare ruimte is het aanzicht belangrijk. Het groen en gras moet er fraai uit zien, en als dat niet lukt is dat een ergernis voor de tuinliefhebber of voor omwonenden.
In beplantingen en tuinen staat een gevarieerd bestand aan planten, die kunnen worden aangetast door een grote variatie aan plagen. Daarnaast zijn er grasvelden en gazons, die kunnen worden beschadigd door bodemplagen.
Parken, beplantingen en recreatieterreinen hebben een zekere natuurwaarde, waarin nuttige en gewaardeerde  insecten zich ophouden. Bij een rijke biodiversiteit komen allerlei biologische vijanden van plaaginsecten, en prachtige insecten zoals vlinders en allerlei niet-schadelijke kevers voor.
Er zijn weinig chemische middelen die mogen worden gebruikt in tuinen en plantsoenen. Dat is wel eens lastig, maar gezien het feit dat we ook op die plekken recreëren, wel begrijpelijk.  Waar kinderen en huisdieren verblijven is de inzet van biologische middelen een betere optie.
 
Biocontrole kan adviezen geven en producten leveren die in tuinen en openbare ruimte zonder risico’s voor mens en dier kunnen worden ingezet. We hebben specifieke oplossingen voor insecten die bij mensen stelselmatig of incidenteel  voor overlast kunnen zorgen zoals Eikenprocessierups en berkenwants.
 
Groene producten in de groene ruimte, hoe passend kan het zijn?

Voor meer informatie over determinatie, maatwerk, prijzen of bestellingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens).

Plagen in beplanting en tuinen

Engerlingen    
Engerlingen
  Engerlingen zijn larven van de bladsprietkevers. Dit zijn komma-vormige larven, met pootjes en kaken. De larven van meikever, junikever en rozenkever vreten aan de wortels van gras waardoor dit uitdroogt, bruin wordt en uiteindelijk los komt te liggen als een tapijt. Vogels, dassen en mollen gaan op zoek naar de engerlingen en kunnen het gras fors beschadigen. In beplanting vreten engerlingen van meikever en roestbruine bladsprietkever aan de wortels van planten, die daardoor groeiachterstand oplopen en kunnen uitvallen.
Klik hier voor meer informatie over engerlingen.
Klik hier voor de oplossing voor engerlingen.
     
Snuitkevers     
Taxuskever   Snuitkevers, waaronder taxuskevers, komen voor in allerlei bomen, heesters, vaste planten en fruitbomen. Schade is vooral te herkennen aan de gekartelde bladranden. De larven van de snuitkevers vreten aan wortels van allerlei gewassen, met groeiremming en afsterving tot gevolg.
Klik hier voor meer informatie over taxuskevers.
Klik hier voor de oplossing voor taxuskevers
     
Emelten    
Emelt   Emelten zijn de larven van langpootmuggen. Ze zijn grijs en pootloos. Emelten vreten net boven de grond aan gras en kruidachtige planten. Daardoor vallen stengels en planten weg. Vogels kunnen het gras en de planten beschadigen op zoek naar emelten.
Klik hier voor meer informatie over emelten.
Klik hier  voor de oplossing voor emelten.
     
Veenmollen    
Veenmol   Veenmollen zijn een soort grote krekels met graafpoten. Een veenmol kan 7 cm groot worden. Veenmollen kunnen vaste planten in de tuin beschadigen door de wortels weg te vreten. Door de gangen die veenmollen onder planten door graven kunnen jonge planten los komen te staan en verdrogen.
Klik hier voor meer informatie over veenmollen.
Klik hier voor de oplossing voor veenmollen.

 

     
Miljoenpoten    
Miljoenpoot   Miljoenpoten zijn lange, gesegmenteerde bodem-parasieten. Volwassen miljoenpoten hebben een lengte van 8 tot 18 mm. Miljoenpoten bestaan uit segmenten, met 1 of 2 paar poten. Ze komen voor als veel organische stof is opgebracht. Miljoenpoten eten aan de wortels van gras en van sierplanten en fruitbomen.
Klik hier voor meer informatie over miljoenpoten.
Klik hier voor de oplossing voor miljoenpoten.
     
Naaktslakken    
Naaktslak   Naaktslakken kunnen een ware plaag zijn in vaste planten. Slakken kunnen ondergronds wortels weg vreten en eten bovengronds aan blad van allerlei vaste planten. Naast slijmsporen ontstaan er ontsierende gaten in het blad van diverse gewassen, Tradescantia en Hosta kunnen bijna helemaal opgegeten worden. Slakken kunnen ook allerlei ziektes overbrengen.
Klik hier voor meer informatie over naaktslakken.
Klik hier voor de oplossing voor naaktslakken.
     
Bladluizen    
Bladluizen   Bladluizen kunnen vanaf het voorjaar veel schade aanrichten aan allerlei planten. Bladluizen voeden zich met plantensappen. Ze scheiden een kleverige stof af, die honingdauw wordt genoemd. Op honingdauw groeit de zwarte roetdauwschimmel. Honingdauw en roetdauw kunnen planten, auto’s, tuinmeubilair, bestrating, etc. ernstig vervuilen.
Klik hier voor meer informatie over bladluizen.
Klik hier voor de oplossing voor bladluizen.
     
Spint    
Spint   Spint tast tal van sierplanten en fruitbomen aan en veroorzaakt daarin geel blad en groeiachterstand. Bij een zware aantasting worden de groeiende scheuten bedekt met een fijn spinsel. In dat geval treedt ook bladval op.
Klik hier voor meer informatie over spint.
Klik hier voor de oplossing voor spint.
     
 Wants    
Wants   Wantsen zijn zeer verschillend van uiterlijk: grootte, kleuren, geur e.d. verschillen sterk van elkaar. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een soort driehoekig vlakje op hun rug hebben, achter de kop bij de aanhechting van de vleugels. Er zijn enkele soorten wantsen die schadelijk zijn voor kruidachtige sierplanten, zoals o.a. de brandnetelwants en grauwe veldwants. Berkenwants veroorzaakt is sommige jaren overlast door de grote aantallen waarin dit insect voorkomt, maar is niet echt schadelijk.
     
 Eikenprocessierups    
Eikenprocessierups   Eikenprocessierups vormt nesten op takken of stammen van eiken, of in de grond. Van daaruit gaan de rupsen in optocht naar de kroon van de boom, waar ze de jonge bladeren opeten.
Vanaf het derde larvenstadium hebben de rupsen microscopisch  kleine, giftige brandharen. Als deze op de mensen of zoogdieren terecht komen veroorzaken ze een allergische reactie die gepaard gaat met huiduitslag, jeuk, en ontstekingen van slijmvliezen en ogen.
Vanwege dit gevaar voor de volksgezondheid is het nodig om eikenprocessierups te bestrijden.
Klik hier voor meer informatie over eikenprocessierups.
Klik hier voor de oplossing voor eikenprocessierups.
Cursus Eikenprocessierups Inspecteur  

Klik hier voor meer informatie over onze cursus Insepecteur Eikenprocessierups.


Oplossing

Bestrijden van engerlingen
Engerlingen zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de engerlingen. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de engerling doodt. Uit de dode engerlingen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe engerlingen.
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is mede afhankelijk van een juiste determinatie van het plaagdier. De engerlingen van de verschillende kevers (rozekever, meikever, sallandkever, junikever e.a.) hebben allen een eigen levenswijze en vragen daardoor een soortspecifieke bestrijding. 
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.
 
Bestrijden van snuitkevers, waaronder taxuskevers
Snuitkeverlarven zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de larven. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de larve doodt. Uit de dode larven ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe snuitkeverlarven.
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is mede afhankelijk van de inzet van het juiste aaltje bij de juiste bodemtemperatuur.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.
 
Bestrijden van emelten
Emelten zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de larven. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de emelt doodt. Uit de dode larven ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe emelten.
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is mede afhankelijk van de inzet van het juiste aaltje bij de juiste bodemtemperatuur.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.
 
Bestrijden van veenmollen
Veenmollen zijn in een jonge stadium te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond moeten worden aangebracht. Ze installeren zich in de gangen van de veenmollen en infecteren deze als de veenmollen door de gang kruipen. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de veenmol doodt. Uit de dode insecten ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe veenmollen.
Jonge veenmollen zijn te bestrijden met insect-parasitaire nematoden Steinernema carpocapsae.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van miljoenpoten
Miljoenpoten zijn goed te bestrijden met insect-parasitaire nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die in de grond actief op zoek gaan naar de miljoenpoten. Ze dringen deze binnen en laten een bacterie los die de miljoenpoot doodt. Uit de dode miljoenpoten ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe miljoenpoten.
Tegen miljoenpoten worden, afhankelijk van de aanwezige stadia en soorten, en afhankelijk van de bodemtemperatuur, verschillende soorten nematoden of mixen van nematoden effectief ingezet.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van naaktslakken
Naaktslakken zijn goed te bestrijden met specifiek werkende nematoden. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die op en juist in de grond moeten worden aangebracht. Ze dringen de slakken binnen en laten een bacterie los die de slak doodt. Uit de dode slakken komt een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe naaktslakken.
De nematoden tegen naaktslakken zijn niet effectief tegen huisjesslakken en bodeminsecten.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van bladluizen
Bladluizen kunnen heel goed worden bestreden met natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes. Zowel de volwassen kevertjes als de larven daarvan zijn uitstekende bestrijders van bladluizen. Ook gaasvlieglarven kunnen grote hoeveelheden bladluizen opeten. Gaasvliegen hebben een breed menu en eten ook spint, larven van schadelijke galmuggen en rupsen.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van spint
Spint kan worden bestreden met verschillende soorten roofmijten, die op de planten kunnen worden uitgestrooid.
Afhankelijk van het gewas en de mate van aantasting wordt voor één soort of voor een mix van verschillende roofmijten gekozen.
Ook gaasvlieglarven, die Biocontrole levert in speciale kweekzakjes die makkelijk in de planten kunnen worden uitgehangen, zijn goede bestrijders van spint.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van wantsen
Tegen wantsen in tuinen kunnen insect-parasitaire nematoden, in een bijzondere formulering worden gebruikt. De nematoden moeten in deze toepassing worden gemengd met een bijgeleverde gel, en dienen in de avond tegen het donker te worden toegepast.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.

Bestrijden van Eikenprocessierups
De bestrijding van Eikenprocessierups moet gebeuren vóór het aanmaken van de giftige brandharen. Biocontrole heeft hiervoor een biologische oplossing in de vorm van insect-parasitaire nematoden. Dat zijn microscopisch kleine aaltjes, een soort ‘wormpjes’, in een speciale formulering die voorkomt dat ze uitdrogen. De aaltjes dringen de rupsen binnen en maken deze ziek, waarna de rupsen dood gaan. De aaltjes zijn onschadelijk voor mensen en zoogdieren. Ze kunnen eerder, bij lagere temperaturen, worden toegepast dan andere vormen van bestrijding. Het voordeel daarvan is dat er geen flankerende schade aan beschermde vlindersoorten optreedt.
Ook gaasvlieglarven, die Biocontrole uitlevert in een speciaal kweekzakje, zijn goede bestrijders van Eikenprocessierups.
Voor professionele gebruikers neem contact op via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens) voor prijzen en leveringsinformatie.