Spint

Spintmijten

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over spint, het signaleren van spint, het schadebeeld en de bestrijding van spint.

Voor meer informatie over veldcontrole, determinatie, maatwerk, prijzen of bestellingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens).

Levenswijze en levenscyclus

Spint behoort tot de spinachtigen. Het zijn kleine mijten van 0,1 -1 millimeter. De volwassen spintmijt heeft 8 poten. Afhankelijk van de soort verschillen ze in kleur en in levenswijze.
In Nederland komt bonenspint (Tetranychus urticae), ook wel kasspint genoemd, het meest voor. Deze spintmijten zijn geel van kleur en hebben aan weerszijden van hun lichaam een bruine vlek. Deze komt in maart (kas) of eind april (buiten) tevoorschijn en zet dan eieren af. Uit de eieren komen larven die zich enkele malen vervellen tot ze het volwassen stadium bereiken. Er zijn meerdere generaties per jaar. Eind september gaat de kasspint over in een oranje-rode vorm, de zg. diapauze-spint. Deze mijten kruipen bij koude weg in het gewas, in bijv. bamboestokken of in de kasconstructie. Zo blijven ze de winter over, om in maart/april weer eieren te gaan leggen.

Kasspint met eieren
Spint

Oranje wintervorm van kasspint
Oranje wintervorm van kasspint

Naast kasspint onderscheiden we ook fruitspint (rood met gele poten), coniferen- ofwel sparrenspint (donkerrood tot roodbruin met gele poten) en Buxusspint (geelbruin, zeer traag, specifiek in Buxus). Ook komt de laatste jaren in kas en in de buitenteelt steeds meer citrusspint voor. Deze spint tast heesters in de boomkwekerij aan. Skimmia, Prunus laurocerasus en Pieris en nog enkele andere heesters kunnen worden aangetast. De schade van citrusspint is erg groot, een klein aantal mijten laat al snel een zwaar beschadigd gewas zien. Citrusspint komt vaak zeer plaatselijk voor. Deze andere spintsoorten overwinteren allen als rood gekleurd ei, op hout, op of onder blad.

Schadebeeld van citrusspint in Skimmia: zware verkleuring van de planten
Schadebeeld van citrusspint

Spint houdt van hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid. daarom worden ze vaak als eerste geconstateerd langs een betonpad, langs gevels e.d. Tochtplekken laten ook snel aantasting zien, en vaak zien we spint van jaar op jaar op dezelfde plekken in kas of gewas optreden.
De levenscyclus van spint kan bij een temperatuur van 20 ° C in 17 dagen voltooid zijn. Spint heeft ongeveer 20 generaties per jaar, en per generatie worden er ongeveer 100 eitjes gelegd. In 5 generaties kunnen er dan 10 miljard spintmijten aanwezig zijn. Een kleine aantasting kan snel uitgroeien tot een grote plaag.
Spint wordt gemakkelijk verspreid met wind, aan kleding pf machines of via gewasdraden of steungaas.

Signalering

Spint is meestal zichtbaar tussen eind april en oktober. Kasspint bevindt zich vooral op de onderkant van het blad. Coniferenspint komt op en tussen schubben en naalden voor. Citruspint zien we zowel onderop als bovenop de bladeren. Dit geldt zowel voor de mijten als voor de eieren. Vanwege de grootte van 1 millimeter is het meestal noodzakelijk om de spint met een loep of microscoop te determineren.

Schade

Spintmijten prikken aan de onderkant van het blad de cellen aan. De cellen worden vervolgens leeg gezogen, zichtbaar in de vorm van gele vlekjes.Bij een zware aantasting wordt het gehele blad geel en sterft het vervolgens af. Ook kan dan het kernmerkende spinsel worden gevormd. Spint komt op veel verschillende gewassen voor, o.a. op Buxus, Hydrangea, Pieris, Skimmia, Symphoricarpus, Viburnum, Weigela en Picea Conica.

Spintschade in Buddleja
Spintschade in Buddleja

Bestrijding

Voor de bestrijding van spint heeft Biocontrole verschillende natuurlijke vijanden ter beschikking.
We gaan bij voorkeur uit van de inzet van natuurlijke vijanden die zich goed handhaven in een gewas, zodat er een gedegen bestrijdingssysteem wordt opgebouwd.
Amblyseius californicus en Amblyseius andersoni zijn roofmijten die spint bestrijden en die goed in staat zijn zich te handhaven in het gewas. Ze eten naast spint ook stuifmeel. Bij beschutting zoals bijvoorbeeld in groenblijvende gewassen zijn ze goed in staat ook strenge winters te overleven.
Phytoseiulus persimilis is een roofmijt die in staat is om snel een spinthaard op te ruimen. Deze soort zal echter, als de spint opgeruimd is, elkaar opeten en verdwijnen.
Het toepassen van roofmijten kan op verschiillende manieren. Er kunnen losse roofmijten in dragermateriaal zoals vermiculiet op planten worden uitgestrooid. Ook zijn er kweekzakjes met roofmijten en voedselmijten te koop, waaruit gedurende ongeveer 6 weken nieuwe aanwas van roofmijten uit kan lopen het gewas in. Deze zakjes kunnen in het gewas worden gehangen en zijn ook als een soort lint te koop.
Het uitzetten van roofmijten kan ook worden gedaan met behulp van een verblazer. Dit apparaat , een soort föhn met een ventilator blaast de roofmijten in het gewas, wat zorgt voor een gelijke verdeling. De roofmijten raken niet beschadigd. Afhankelijk van de apparatuur kan er 2 tot 6 meter breed worden verblazen.
Een andere natuurlijke vijand is de galmug Feltiella. De galmug werkt tegen vele soorten spintmijten. Het voordeel van de galmug is dat deze kan vliegen en grotere afstanden weet af te leggen, daardoor is de verdeling van uit te zetten galmuggen minder arbeidsintensief. Galmug zet haar eieren alleen af op plaatsen waar veel spint aanwezig is. Ook gaasvlieglarven kunnen veel spint opruimen. Deze kunnen als los strooiselmateriaal of in kweekzakjes in de planten worden uitgezet.

Houd met de inzet chemie voorafgaand aan of tijdens het gebruik van biologische bestrijders sterk rekening met de effecten van de chemische middelen op de biologische vijanden. Sommige middelen hebben zo’n lange nawerking op natuurlijke vijanden dat de inzet in geen maanden meer mogelijk is. De zg. neveneffectenlijsten kunnen hierover informatie verschaffen.

Biocontrole kan voor uw situatie bekijken of de inzet van biologische bestrijders ter bestrijding van spint kans van slagen heeft. Met onze uitgebreide praktijkervaring kunnen we hiervoor een maatwerk-advies voor uw bedrijf en gewassen opstellen. Neem voor meer informatie contact met ons op!