Sportvelden en golfbanen

Op sportvelden heeft het gras vaak flink te lijden. Vanaf het doelgebied naar de middenstip is de bodem door veelvuldig bespelen vaak verdicht en kunnen de wortels van het gras soms wel een oppepper gebruiken. Buiten het intensief bespeelde deel is de grond losser. Dat is voor insecten de ideale plaats om eieren af te zetten. Dat kan leiden tot schade door engerlingen en emelten.
 
Golfbanen worden meestal beoordeeld naar de kwaliteit van de greens. Zoveel golfspelers, zoveel grasdeskundigen, iedere bezoeker heeft een mening over het gras en elke actie van de greenkeeper ligt onder een vergrootglas! De wortelkwaliteit van het veelvuldige gemaaide gras en aantasting door bodemplagen kan de kwaliteit van de greens ondermijnen.
 
Golfbaan Voetbalveld aangetast door engerlingen
 
Biocontrole kan door een veldcontrole en door determinatie van de plaaginsecten de problemen op sportvelden en golfbanen in kaart brengen. De inzet van onze biologische middelen vormt een oplossing voor diverse problemen in gras.

Voor meer informatie over veldcontrole, determinatie, maatwerk, prijzen of bestellingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch (contactgegevens).

Veel voorkomende plagen in het gras van sportvelden en golfbanen

Engerlingen    
Engerlingen
  Engerlingen zijn larven van de bladsprietkevers. Dit zijn komma-vormige larven, met pootjes en kaken. Deze larven vreten aan de wortels van het gras waardoor dit uitdroogt, bruin wordt en uiteindelijk los komt te liggen als een tapijt. Vogels, dassen en mollen gaan op zoek naar de engerlingen en kunnen het gras fors beschadigen.

Klik hier voor meer informatie over engerlingen. 
     
Emelten    
Emelt   Emelten zijn de larven van langpootmuggen. Ze zijn grijs en pootloos. Emelten vreten niet aan de wortels maar aan de verse, jonge grassprieten. Vogels kunnen het gras beschadigen op zoek naar emelten.

Klikhier voor meer informatie over Emelten.
     
Rouwvlieglarven    
Rouwvlieglarven
  Rouwvlieglarven zijn kleine larven van rouwvliegen. Ze lijken een beetje op emelten maar zijn veel kleiner en hebben een duidelijke zwarte kop. Deze larven leven in groepjes van tientallen bij elkaar. De larven vreten aan de wortelhals waardoor het groeipunt afsterft.

Klik hier voor meer informatie over rouwvlieglarven. 
 
Oplossing

Bovenstaande plagen zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden.
Insectparasitaire nematoden (ook wel aaltjes genoemd – niet te verwarren met schadelijk plantparasitaire aaltjes) zijn microscopisch kleine wormpjes die in symbiose leven met een bacterie. Eenmaal in de bodem uitgezet zoeken ze de engerlingen, emelten en rouwvlieglarven op en dringen deze binnen.
De nematoden scheiden een bacterie af die de larve doodt. In de dode larve ontstaat een nieuwe generatie nematoden die op zoek gaat naar nieuwe engerlingen, emelten, enz. om ze te infecteren. Insectparasitaire nematoden kunnen niet lang buiten een “gastheer” overleven. Zijn er geen prooien meer, dan sterven de nematoden.
Insectparasitaire nematoden komen van origine voor in onze bodem en zijn daarom ook opgenomen in de Flora- en Faunawet als inheemse bodembewoners. Deze aaltjes zijn ongevaarlijk voor mens, dier, milieu en nuttige insecten.
 
Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is afhankelijk van een juiste determinatie van het plaagdier. De engerlingen van de verschillende kevers (rozekever, meikever, sallandkever, junikever o.a.) hebben allen een eigen levenswijze en vragen daardoor een soortspecifieke bestrijding.
 
Wortelherstel door Natusys
Wortels die beschadigd zijn door bodeminsecten kunnen wel een oppepper gebruiken. Daarvoor heeft Biocontrole het product Natusys dat tegelijkertijd met het aanbrengen van nematoden kan worden toegepast. De ingrediënten van Natusys (huminezuren, zeewierextract en bacteriën) zorgen voor de vorming van nieuwe (haar)wortels zodat het gras sneller hersteld en weer bespeelbaar is.
 
Toepassing van nematoden
Om de nematoden op de plek te brengen waar ze hun werk optimaal kunnen doen heeft Biocontrole samen met enkele bedrijven een machine ontwikkeld. Hiermee worden de nematoden direct onder de graszode gebracht zodat ze niet te lijden hebben van de voor hun schadelijke UV-straling en minder last hebben van uitdroging.Toepassingsmachine nematoden