Plagen in gras

Onderstaand worden de meest voorkomende plagen in gras en gazons beschreven. Per plaag wordt de oplossing voor de biologische dus duurzame bestrijding gegegeven.

Bij twijfel, neem contact met ons op via het contactformulier.
 

Probleem

Het gras wordt bruin en komt los te liggen als een tapijt. (Plaag)

Het gras wordt geel en heeft kale plekken. (Plaag)

Het gras verkleurt enigszins zwart en sterft af. Rondom het groeipunt van de grasplant of graspol kan men vele tientallen larven met zwarte kop aantreffen. Bij ernstige aantasting kunnen grote oppervlakken gras geheel los komen te liggen. (Plaag)

Gangen in het gras, met afgestorven plekken. (Plaag)

Plaag

Engerlingen    
Engerlingen
  Engerlingen, larven van de bladsprietkevers. Dit zijn C-vormige larven, met pootjes en kaakjes. Vreten aan de wortels. Vogels en andere dieren kunnen het gras fors beschadigen op zoek naar de engerlingen. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over engerlingen. 
     
Emelten    
Emelt   Emelten, larven van langpootmuggen, grijs, pootloos. Emelten vreten aan de wortelhals. Vogels kunnen het gras beschadigen op zoek naar emelten. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over Emelten.
     
Rouwvlieglarven    
Rouwvlieglarven
  Kleine larven, met zwarte kop, ze lijken een beetje op emelten,
Maar veel kleiner. Leven in groepjes van circa 100 larven in het gras. De larven vreten aan de wortelhals waardoor het gras afsterft. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over rouwvlieglarven. 
     
Veenmollen    
Veenmol   Veenmollen, grote krekels met graafpoten. Een veenmol kan 5 cm groot worden. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over veenmollen. Oplossing 

Bestrijden van engerlingen
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de engerlingen om ze te infecteren. Na infectie stopt engerlingen met vreten en sterft. Uit de dode engerlingen  ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe engerlingen.
Klik hier voor het bestellen van  nematoden tegen engerlingen.

Bestrijden van emelten
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de emelten. Eenmaal binnen infecteren ze de emelten. Uit de dode emelten ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die vervolgens op zoek gaan naar verse emelten.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen emelten.

Bestrijden van rouwvlieglarven
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de rouwvlieglarven. Eenmaal binnen infecteren ze de rouwvlieglarven. Uit de dode rouwvlieglarven ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die vervolgens op jacht gaan naar verse rouwvlieglarven.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen rouwvlieglarven.

Bestrijden van veenmollen
Insectparasitaire nematoden die veenmollen binnendringen. Eenmaal binnen infecteren ze de veenmollen. Uit de dode veenmollen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die vervolgens op jacht gaan naar nieuwe veenmollen.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen veenmollen.