Engerlingen

Engerlingen (larven van kevers zoals de rozekever, meikever, junikever) kunnen een ware plaag vormen in gras en allerlei gewassen.
De engerlingen zijn effectief te bestrijden met insectparasitaire nematoden (aaltjes).
De nematoden jagen op de engerlingen om ze te infecteren. Na infectie stoppen de engerlingen met vreten en sterven. Uit de dode engerlingen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe engerlingen om te infecteren.