Veenmollen

Veenmollen kunnen een ware plaag vormen in gras en allerlei gewassen.
De veenmollen zijn effectief te bestrijden met insectparasitaire nematoden (aaltjes).
De nematoden wachten op de veenmollen om ze te infecteren. Na infectie stoppen de veenmollen met vreten en sterven. Uit de dode veenmollen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die nieuwe veenmollen infecteren.