Palmsnuitkever

Bestrijding van rode palmkever

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de rode palmkever, plaagherkenning: hoe herkent u of uw palmen last hebben van rode palmkevers, op welke wijze rode palmkevers kunnen worden bestreden en wanneer het de beste tijd hiervoor is.

Informatie over rode palmkevers

Rhynchophorus ferrugineus is een kever uit de familie snuitkevers (Curculionidae). De kever wordt in de media wel palmsnuitkever of rode palmkever genoemd.  
Deze indrukwekkende snuitkevers zijn meegekomen met geïmporteerde palmen, onder andere uit Egypte en hebben zich in diverse landen gevestigd waaronder Slovenië, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Turkije, Cyprus, Griekenland Aruba, Curaçao en Verenigde Staten.  Het is niet uitgesloten dat er inmiddels nieuwe meldingen van aantastingen in andere landen bekend zijn. In Zuid-Amerika en in de Verenigde Staten komt ook een verwante soort voor, zwart gekleurd - R. palmarum  - even schadelijk als de rode palmkever.
Zowel de kevers als hun larven zijn zeer schadelijk voor diverse palmsoorten. 

rode palmkever en larve
Rhynchophorus ferrugineus

rode palmkever, mannetje rode palmkever, vrouwtje
Rode palmkever en larve

rode palmkever, vrouwtje

 

Rode palmkever, mannetje 
Rode palmsnuitkever (Rhynchophorus ferrugineus)

De kevers zijn roodbruin met een lange snuit. De grootte kan variëren van 3 tot soms 5 cm. Alles hangt af van het soort voedsel en omstandigheden waarin ze actief zijn.
De mannelijke kevers hebben haren op hun neus en rug terwijl het vrouwtje geen lichaamsbeharing hebben.

De larven  zijn potloos, crème kleurig,  met een roodbruine kop.  Een volgroeide larve kan 5 cm groot zijn.  

Plaagherkenning

Aangetaste palmenZowel de volwassen palmsnuitkevers als de larven veroorzaken schade aan palmen. De eitjes worden vlakbij de kroon afgezet. De uitgekomen larven vreten een weg in de stam waar ze hun cyclus voltooien.  
Een palmsnuitkever vrouwtje legt tussen 250 – 300 eitjes per keer. De eitjes komen vrij snel uit - meestal al 4 dagen zijn de eerste larven al uit. De ontwikkeling van ei tot kever hangt af van het klimaat.  Gemiddeld duurt het 60 dagen voordat de nieuwe kevers uitkomen. Popstadium is korter  - ongeveer 2 tot 3 weken.  De poppen zitten ingepakt in een cocon die zij van palmweefsel maken. Lijkt op een `verkorte sigaar´. Gedurende hun leven voeden de larven zich met de kern van de palmen, waardoor deze verzwakt. Als de populatie nog klein is dan is de schade nog niet zichtbaar.

Het begint met afsterven van de bladeren. Er komt dan een moment dat de sapstroom volledig geblokkeerd wordt waardoor de kroon afsterft en weg valt.Als er sprake is van een grote populatie zijn er ´bloedingen´zichtbaar aan de stam van de palmen. Uit de zichtbare boorgaten komt ook uitgekauwde palmvezels naar buiten. Bij niet snel ingrijpen zijn de palmen verloren. Schade van de volwassen palmsnuitkevers is te herkennen aan de vraat aan bladeren, bruin geworden en afstervende takken. 

Bestrijding

Biocontrole kiest voor een integrale aanpak van de palmkever, enerzijds gericht op het monitoren van de vluchten door middel van inzet van een feromoon om de kevers de vallen in te lokken. Anderzijds op het doden van de larven, poppen en kevers door parasitering met insectparasitaire nematoden (aaltjes).

Monitoring:
Biocontrole heeft feromonen om de palmkever te monitoren. Deze feromonen werken zowel op hoge temperaturen als in droge klimaatzones.  De capsule is zodanig samengesteld dat dagelijks lokstof vrijkomt. De werking daarvan wordt derhalve voor minstens 4 – 6 weken gegarandeerd. 

Palmkever val Feromoon palmkeverval
Val rode palmkever feromoon rode palmkever

 

Biologische bestrijding van larven, poppen en volwassen palmsnuitkevers:
Biocontrole Palm  bevat een speciale nematodenformulering. Wanneer de nematoden op de palmkronen uitgezet worden, gaan ze actief op zoek naar de larven van hun prooien.  De nematoden dringen de larven binnen en scheiden een bacterie af die dodelijk is voor de larven, maar ook poppen en volwassen kevers zelf. De nematoden vermenigvuldigen zich in het kadaver waaruit een nieuwe generatie nuttige nematoden ontstaat die zelf ook op zoek gaan naar nieuwe gastheren. Nematoden kunnen niet lang buiten hun gastheren leven.

Nematoden Aangetaste larve Aangetaste kever
Nematoden onder microscoop Door nematoden aangetaste larve Door nematoden aangetaste kever

 

Een geïnfecteerde rode palmsnuitkever larve verkleurt van witbeige naar okergeel. Nematoden zijn veilig voor mens en dieren en brengen geen schade aan nuttige insecten. Biocontrole Palm wordt op 2 manieren toegepast.  Een deel van de nematoden worden in de kroon van de palmen aangegoten of verspoten. Voor de buitenkant van de palmen worden de nematoden geleverd in een speciale formulering zodat de nematoden enkele uren vochtig blijven. Hierdoor drogen ze niet snel uit en krijgen meer tijd om in allerlei gaten die gemaakt zijn door de kevers een weg naar binnen zoeken. Daarnaast kunnen ze ook aan de lopende palmsnuitkevers blijven plakken en deze infecteren.  
In onze proeven hebben we gemarkeerde kevers dood gevonden in andere palmbomen. Biocontrole Palm heeft daarom ook een preventieve werking op de volwassen kevers. Een instructie voor de toepassing wordt meegeleverd met de nematoden.  
Insectparasitaire nematoden komen van origine voor in onze bodem en zijn daarom ook opgenomen in de Flora- en Faunawet als beschermde bodembewoners. Deze aaltjes zijn ongevaarlijk voor mens, dier, milieu en nuttige insecten.

De beste tijd om vallen en nematoden tegen rode palmkevers uit te zetten

De vallen met feromonen om de rode palmkevers te monitoren en te vangen kunnen het hele jaar succesvol worden ingezet.

De beste tijd om nematoden tegen rode palmkevers, poppen en larven uit te zetten is gedurende het hele jaar, mits de buitentemperatuur overdag niet hoger is dan 25ºC.