Plagen in moestuin

Onderstaand worden de meest voorkomende plagen in moestuinen beschreven. Per plaag wordt de oplossing voor de biologische dus duurzame bestrijding gegegeven.

Bij twijfel, neem contact met ons op via het contactformulier.


Probleem

Verwelking/groeiremming of gewassterfte. (Plaag)

Gekartelde hapjes op het blad. (Plaag)

In het vroege voorjaar als de planten net uitlopen, wordt het groen van zomerbloemen en andere ontkiemende vaste planten flink beschadigd. Het groen wordt afgevreten. Planten groeien minder, sterven af.(Plaag)

Slijmsporen en ontsierende gaten in diverse gewassen. (Plaag)

Een zwarte laag op de bladeren, kleverig stof, groeiremming. (Plaag)

Plaag

Verwelking/groeiremming of gewassterfte    
Engerlingen

 

Engerlingen, larven van bladsprietkevers:  C-vormige larven, met pootjes en kaakjes. Engerlingen van meikever, rozekever, roestbruine bladsprietkever en anomala zijn de meeste voorkomende engerlingen in bomen/heesters/vaste planten en fruitbomen. Engerlingen vreten aan de wortels waardoor verwelking/groeiremming of gewassterfte het gevolg is.  (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over engerlingen. 
 
Gekartelde hapjes op het blad     
Taxuskever   Snuitkevers, waaronder taxuskevers komen voor in allerlei bomen/heesters/vaste planten en fruitbomen. Schade is te herkennen aan de gekartelde hapjes op het blad. De larven van de snuitkevers vreten aan wortels van allerlei gewassen, waardoor roeiremming/verwelking/ gewassterfte het gevolg is. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over taxuskevers.
     
In het vroege voorjaar wordt het groen flink beschadigd. 
Mogelijke veroorzakers: 
 
Emelten    
Emelt   Emelten, larven van langpootmuggen, grijs, pootloos
Emelten kunnen zomerbloemen en andere ontkiemende vaste planten flink beschadigen in het vroege voorjaar als de planten net uitlopen, omdat het groen afgevreten wordt waardoor er geen groei ontstaat. In grote dichtheden kunnen ze veel uitkomende zomerbloemen doden.  (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over emelten.
     
Aardrupsen    
Aardrups   Aardrupsen zijn de rupsen van nachtvlinders die behoren tot het geslacht Agrotis (Noctuidae = Uilen).
De rupsen zijn bruin tot lichtgrijs en 4 tot 6 cm lang. De vlinders zetten hun eitjes af op de waardplant. Het menu van de aardrupsen is vrij gevarieerd, met name groenten, sierplanten en knolgewassen. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over aardrupsen.
     
Veenmollen    
Veenmol   Veenmollen zijn grote krekels met graafpoten. Een veenmol kan 5 cm groot worden. Veenmollen kunnen veel vaste planten in de tuin beschadigden door de wortels weg te vreten. ( Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over veenmollen.
     
Rouwvlieglarven    
Rouwvlieglarven   Rouwvlieglarven zijn de larven van de rouwvlieg. Rouwvliegen zijn geen vliegen, maar muggen. In Nederland komt een aantal soorten voor, zoals de Bibio hortulanus, Bibio marci (Maartse vlieg) en Dilophus febrilis. Al deze soorten vliegen in het voorjaar.
De Dilophus febrilis, ook gewone rouwvlieg genoemd kan zeer massaal voorkomen, met name op gras.
De larven van rouwvliegen worden vaak met emelten (larven van langpootmuggen) verward. Echter de larven van rouwvliegen zijn veel kleiner, hebben een duidelijke zwarte kop. Ze zijn meestal in groepen te vinden.(Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over rouwvlieglarven.
   
Miljoenpoten    
Miljoenpoot   Miljoenpoten zijn lange gesegmenteerde geleedpotigen. Volwassen miljoenpoten hebben een lengte van 8 tot 18 mm. De kleur is wit, met aan elke kant een rij met oranje-rood puntjes.  Het lichaam is lang en bestaat uit 50 vergelijkbare segmenten. De tweede en derde segment dragen een paar poten. De volgende segmenten 2 paar poten, 2 antennae.
Miljoenpoten zijn schadelijk voor zaailingen, zowel in de sier- als moestuin, aardappelen, aardbeien, bieten, wortels en fruitgewassen. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over miljoenpoten.
     
Slijmsporen en ontsierende gaten in diverse gewassen    
Naaktslak   Naaktslakken kunnen een ware plaag worden in allerlei vaste planten. Slakken kunnen ondergronds wortels weg vreten en bovengronds aan blad van allerlei vaste planten. Naast slijmsporen ontstaan er ontsierende gaten in diverse gewassen. Slakken kunnen ook allerlei ziektes meebrengen. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over naaktslakken.
     
Een zwarte laag op de bladeren, kleverig stof, groeiremming    
Bladluizen   Bladluizen kunnen vanaf het voorjaar veel schade aanrichten aan allerlei gewassen. Bladluizen voeden zich met plantensappen. Ze scheiden een kleverige stof af. Die wordt honingdauw genoemd. Honingdauw kan op andere gewassen, auto’s, ramen, bestrating, etc.  terecht  komen.  (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over bladluizen.

 

Oplossing

Bestrijden van engerlingen
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de engerlingen om ze te infecteren. Na infectie stopen de engerlingen met vreten waarna  ze sterven . Uit de dode engerlingen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe engerlingen.
Klik hier voor het bestellen van  nematoden tegen engerlingen.

Bestrijden van snuitkevers, waaronder taxuskevers
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de larven om ze te infecteren. Na infectie stoppen de larven met vreten en sterven . Uit de dode larven  ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden/aaltjes die op zoek gaan naar nieuwe larven. Voor bestrijding van snuitkeverlarven zijn er drie mogelijkheden:
Steinernema kraussei – in te zetten bij een bodemtemperatuur vanaf 5º C. Deze nematode is vorstbestendig.
Mix Steinernema spp/Heterorhabditis spp – in te zetten bij een bodemtemperatuur vanaf 6º C.
Heterorhabditis spp – in te zetten bij een bodemtemperatuur vanaf 10º C.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen taxuskevers.

Bestrijden van emelten
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de emelten. Eenmaal binnen infecteren ze de emelten. Uit de dode emelten ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen emelten.

Bestrijden van aardrupsen
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de aardrupsen. Eenmaal binnen infecteren ze de aardrupsen. Uit de dode aardrupsen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen aardrupsen.

Veenmollen
Insectparasitaire nematoden die eenmaal uitgezet zich in de gangen van de veenmollen installeren en wachten totdat een veenmol voorbij komt om ze te infecteren. Eenmaal binnen infecteren ze de veenmollen. Uit de dode veenmollen  ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen veenmollen.

Bestrijden van rouwvlieglarven
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de rouwvlieglarven. Eenmaal binnen infecteren ze de rouwvlieglarven. Uit de dode rouwvlieglarven ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen rouwvlieglarven.

Bestrijden van miljoenpoten
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de miljoenpoten. Eenmaal binnen infecteren ze de miljoenpoten. Uit de dode miljoenpoten ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen miljoenpoten.

Bestrijden van naaktslakken
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de naaktslakken. Eenmaal binnen infecteren ze de slakken. Uit de dode slakken ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaat naar nieuwe slakken.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen naaktslakken.

Bestrijden van bladluizen
Bladluizen kunnen heel goed worden bestreden met natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes. Zowel de volwassen als de larven daarvan zijn uitstekende predatoren van bladluizen.
Klik hier voor het bestellen van natuurlijke vijanden tegen bladluizen.