Plagen in fruit

Onderstaand worden de meest voorkomende plagen in fruit beschreven. Per plaag wordt de oplossing voor de biologische dus duurzame bestrijding gegegeven.

Bij twijfel, neem contact met ons op via het contactformulier.


Probleem

Verwelking/groeiremming of gewassterfte. (Plaag)

Gekartelde hapjes op het blad. (Plaag)

In het vroege voorjaar als de planten net uitlopen, wordt het groen van zomerbloemen en andere ontkiemende vaste planten flink beschadigd. Het groen wordt afgevreten. Planten groeien minder, sterven af. (Plaag)

Slijmsporen en ontsierende gaten in diverse gewassen. (Plaag)

Een zwarte laag op de bladeren, kleverig stof, groeiremming. (Plaag)

Een pluizige witte wasachtige laag op de schors van appelbomen. (Plaag)

Gewassen worden kleverig of hebben een witte pluizige substantie aan de groeipunten. (Plaag)

Gaten in het blad, verwelking, groeiremming of gewassterfte. (Plaag)


Plaag 

Verwelking/groeiremming of gewassterfte
Engerlingen   Engerlingen, larven van bladsprietkevers, C-vormige larven, met pootjes en kaakjes. Engerlingen van meikever, rozekever, roestbruine bladsprietkever en anomala zijn de meeste voorkomende engerlingen in bomen/heesters/vaste planten en fruitbomen. Engerlingen vreten aan de wortels waardoor verwelking, groeiremming of zelfs gewassterfte het gevolg is. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over engerlingen.
     
Gekartelde hapjes op het blad    
Taxuskever   Snuitkevers, waaronder taxuskevers komen voor in allerlei bomen/heesters/vaste planten en fruitbomen. Schade is te herkennen aan de gekartelde hapjes op het blad. De larven van de snuitkevers vreten aan wortels van allerlei gewassen, waardoor roeiremming, verwelking of zelfs gewassterfte het gevolg is. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over taxuskevers.
     
In het vroege voorjaar wordt het groen flink beschadigd. 
Mogelijke veroorzakers:

Emelten    
Emelt   Emelten zijn larven van langpootmuggen. Ze zijn grijs, pootloos. Emelten kunnen zomerbloemen en andere ontkiemende vaste planten flink beschadigen in het vroege voorjaar als de planten net uitlopen, omdat het groen afgevreten wordt waardoor er geen groei ontstaat. In grote dichtheden kunnen ze veel uitkomende zomerbloemen doden.  (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over emelten.
     
Aardrupsen    
Aardrups   Aardrupsen zijn de rupsen van nachtvlinders die behoren tot het geslacht Agrotis.
De rupsen zijn bruin tot lichtgrijs en 4 tot 6 cm lang. De vlinders zetten hun eitjes af op de waardplant. Het menu van de aardrupsen is vrij gevarieerd, met name groenten, sierplanten en knolgewassen. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over aardrupsen.
     
Veenmollen    
Veenmol   Veenmollen zijn grote krekels met graafpoten. Een veenmol kan 5 cm groot worden. Veenmollen kunnen veel vaste planten in de tuin beschadigden door de wortels weg te vreten. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over veenmollen.
     
Rouwvlieglarven    
Rouwvlieglarven   Rouwvlieglarven zijn kleine larven met een zwarte kop. Ze lijken een beetje op emelten, maar zijn veel kleiner. De larven leven in groepjes van circa 100 in het gras. De larven vreten aan de wortelhals waardoor het gewas afsterft. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over rouwvlieglarven.
     
Miljoenpoten    
Miljoenpoot   Miljoenpoten zijn lange gesegmenteerde bodemparasieten. Volwassen miljoenpoten hebben een lengte van 8 tot 18 mm. De kleur is wit, met aan elke kant een rij met oranje-rood puntjes.  Het lichaam is lang en bestaat uit 50 vergelijkbare segmenten. De tweede en derde segment dragen een paar poten. De volgende segmenten 2 paar poten, 2 antennae.
Miljoenpoten zijn schadelijk voor zaailingen, zowel in de sier- als moestuin, aardappelen, aardbeien, bieten, wortels en fruitgewassen. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over miljoenpoten. 
     
Slijmsporen en ontsierende gaten in diverse gewassen
Naaktslak   Naaktslakken kunnen een ware plaag worden voor allerlei vaste planten. Slakken kunnen ondergronds aan wortels vreten en bovengronds aan bladeren van allerlei vaste planten. Naast slijmsporen ontstaan er ontsierende gaten in diverse gewassen. Slakken kunnen ook allerlei ziektes meebrengen. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over naaktslakken.
     
Een zwarte laag op de bladeren, kleverig stof, groeiremming
 Bladluizen   Bladluizen kunnen vanaf het voorjaar veel schade aanrichten aan allerlei gewassen. Bladluizen voeden zich met plantensappen. Ze scheiden een kleverige stof af. Die wordt honingdauw genoemd. Honingdauw kan op andere gewassen, auto’s, ramen, bestrating, etc.  terecht  komen. (Oplossing)
Klik hier voor meer informatie over bladluizen.
     
Een pluizige witte wasachtige laag op de schors van appelbomen
Appelbloedluis   Appelbloedluizen. Op de schors van appelbomen en sierappel (Malus), vuurdoorn en cotoneaster ontstaat in de zomer een pluizige wasachtige laag die wit van kleur is. Deze laag wordt uitgescheiden door de appelbloedluizen, Eriosoma lanigerum. Deze luizen overwinteren als onvolwassen nimfen meestal onder de loszittende schors. Van midden tot eind voorjaar worden deze luizen vooral aangetroffen rond oude snoeiwonden en in spleten onder de oudere schors, wortelopslag of laag aan de wortelhals. Later in het jaar verspreiden de luizen zich naar de jonge takken. Door hun vraatpatroon ontstaan knobbels/gallen aan de boom. Wanneer het vriest, kunnen deze gallen openbarsten waardoor appelkanker kan ontstaan.
Afhankelijk van de winter kunnen ook onder aan de bomen appelbloedluizen worden aangetroffen. Er is geen echte oplossing voor de hobbyteelt.
 
     
Gewassen worden kleverig of hebben een witte pluizige substantie aan de groeipunten
Bladvlo   Bladvlooien. De meest voorkomende zijn appelbladvlo, perenbladvlo en buxusbladvlo.
Sommige gewassen die aangetast worden door bladvlooien worden kleverig vanwege de afgescheiden honingdauw. Andere hebben een witte pluizige substantie aan de groeipunten die door de nimfen worden gemaakt. Waar honingdauw zich ophoopt ontstaat vaak roetdauw. De volwassen insecten lijken op gevleugelde bladluizen. De appelbladvlooien overwinteren als eieren terwijl de perenbladvlooien als volwassen insecten overwinteren.
Overigens: de meeste schade ontstaat door de nimfen van de bladvlooien. Bladvlooien hebben meerdere generaties per jaar. (Oplossing)
     
Gaten in het blad, verwelking, groeiremming of gewassterfte
Houtrups   Rupsen zijn larven van allerlei soort vlinders. Er zijn verschillende soort rupsen. Bladeters, wortelboorders, stamboorders zoals de wilgehoutrups of rupsen die aan wortels eten, zoals agrotis soorten.
Het bestrijden van rupsen is ook vaak een gewetensvraag. Vlinders zijn vaak uitstekende bestuivers en graadmeters voor de kwaliteit van het milieu. (Oplossing)


Oplossing

Bestrijden van engerlingen
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de engerlingen om ze te infecteren. Na infectie stopen de engerlingen met vreten waarna  ze sterven . Uit de dode engerlingen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe engerlingen.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen engerlingen.

Bestrijden van snuitkevers, waaronder taxuskevers
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de larven om ze te infecteren. Na infectie stoppen de larven met vreten en sterven . Uit de dode larven  ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden/aaltjes die op zoek gaan naar nieuwe larven. Voor bestrijding van snuitkeverlarven zijn er drie mogelijkheden:
Steinernema kraussei – in te zetten bij een bodemtemperatuur vanaf 5º C. Deze nematode is vorstbestendig.
Mix Steinernema spp/Heterorhabditis spp – in te zetten bij een bodemtemperatuur vanaf 6º C.
Heterorhabditis spp – in te zetten bij een bodemtemperatuur vanaf 10º C.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen taxuskevers.

Bestrijden van emelten
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de emelten. Eenmaal binnen infecteren ze de emelten. Uit de dode emelten ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen emelten.

Bestrijden van aardrupsen
De aardrupsen zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden Steinernema feltiae en Steinernema carpocapsae.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen aardrupsen.

Bestrijden van Veenmollen
Insectparasitaire nematoden die eenmaal uitgezet zich in de gangen van de veenmollen installeren en wachten totdat een veenmol voorbij komt om ze te infecteren. Eenmaal binnen infecteren ze de veenmollen. Uit de dode veenmollen  ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen veenmollen.

Bestrijden van naaktslakken
Insectparasitaire nematoden die actief op zoek gaan naar de naaktslakken. Eenmaal binnen infecteren ze de slakken. Uit de dode slakken ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaat naar nieuwe slakken.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen naaktslakken.

Bestrijden van rouwvlieglarven
De rouwvlieglarven zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden Steinernema feltiae.
Klik hier voor het bestellen van nematoden tegen rouwvlieglarven.

Bestrijden van miljoenpoten
De miljoenpoten zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden Steinernema feltiae en Steinernema carpocapsae.
Klik hiervoor het bestellen van nematoden tegen miljoenpoten.

Bestrijden van bladluizen
Bladluizen kunnen heel goed worden bestreden met natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes. Zowel de volwassen als de larven daarvan zijn uitstekende predatoren van bladluizen.
Klik hier voor het bestellen van natuurlijke vijanden tegen bladluizen.

Bestrijden van bladvlooien
Bestrijding kan alleen in de maand mei met Roofwantsen Anthocoris nemoralis. Deze worden alleen op verzoek geleverd.